סדרה

הסדרה הסימפונית בת"א 17/18
הסדרה הסימפונית בת"א 17/18
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 1029.00 ‪₪‬ 1649.00
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 939.00 ‪₪‬ 1399.00
מנוי ממשיך_1 ‪₪‬ 969.00 ‪₪‬ 1499.00
ועד מוזל תזמורת_1 ‪₪‬ 1065.00 ‪₪‬ 1352.00
אלמנות צה"ל_1 ‪₪‬ 919.00 ‪₪‬ 1149.00
כבדי ראיה ‪₪‬ 699.00 ‪₪‬ 699.00
הסתדרות המורים_1 ‪₪‬ 1352.00 ‪₪‬ 1352.00
תעשיה אווירת_1 ‪₪‬ 1352.00 ‪₪‬ 1352.00
עובד חברה_1 ‪₪‬ 1352.00 ‪₪‬ 1352.00
חבר_1 ‪₪‬ 1286.00 ‪₪‬ 1286.00
רגיל_1 ‪₪‬ 1263.00 ‪₪‬ 1263.00
שורות ‪₪‬ 1065.00 ‪₪‬ 1065.00
Mountain View
תיאור מפורט