הנהלה

חברי האסיפה הכללית: דב צור, ראש עירייה | עו"ד יעקב גינדי*, יו"ר | איתן דורון*, סגן 
שרה לוין* | רויטל שרעבי* | עמירם פליישר* | רז קינסטליך* | יפעת מאירוביץ'* | ברכה צויליך* | נורית בנדורי שם טוב* | סורין גנות* | יפת מנחם* | גלי ברק* | דלית דורון **| רות מקבי** | קרן משלניק** | מיכאל רייף | נמרוד בן יעקב | חיים גליק | חנניה גיבשטיין

* חברי הוועד המנהל
** חברות ועדת ביקורת

עקיבא זינגר, רו"ח | עו"ד אופיר ארגמן, יוע"מש

דן אטינגר, מנהל אמנותי
עופר סלע, מנכ"ל

מיכאל גורפינקל, יועץ אמנותי | מיכל ארקוסין, מנהלת שיווק ומשאבים | בלה פיינהולץ, מתאמת אמנים, קשרי חוץ והפקה | דותן טל, מנהל פעילות הנגנים | תמר אומנסקי, עוזרת מנכ"ל | רו"ח מנחם יצחק, חשב | גלעד ישראלי, ספרן | מלכה נוסנבלט, מזכירת התזמורת  ליאל יעקובי, שירות לקוחות | לאון סולובייצ'יק, מנהל במה | אנדריי בונדרב, איש הפקה

מיקי תוסיה-כהן, מנהלת "צליל ראשון" | גל אלתרוביץ', מנהל "צליל תיכון"

לוח אירועים