קאמרי | רומנטיקה מוקדמת

קאמרי | רומנטיקה מוקדמת

אסף קליינמן, פסנתר
סולני התזמורת, יפורסמו בהמשך

בתכנית:
שפור / שמינייה אופ' 32
מנדלסון / שירים ללא מילים לפסנתר  
מנדלסון / שישייה לפסנתר וכלי קשת אופ' 110

אודיטוריום
יום שישי    22.11.2019      בשעה   12:30

לוח אירועים