חברי האסיפה הכללית: רז קינסטליך*, ראש עירייה, יו"ר | עו"ד ליאל אבן זוהר*,מ"מ יו"ר | איתן דורון* שרה לוין* | רויטל שרעבי* | ברכה צויליך* | עו"ד נורית בנדורי שם טוב* | מקסים בביצקי* | יבגני ברחמן* | מיכאל רייף* | דניאלה פייגרסון* | דורית ציונית סיון*דלית דורון ** | רות מקבי** | קרן משלניק** | נמרוד בן יעקב | דודי גיל | חנניה גיבשטיין | קרן ברק | עו"ד יעקב גינדי | עמירם פליישר 

* חברי הוועד המנהל
** חברות ועדת ביקורת

עקיבא זינגר , רו"ח | עו"ד עופר שפיר, יועמ"ש

דן אטינגר, מנהל אמנותי
עופר סלע, מנכ"ל

מיכאל גורפינקל, יועץ אמנותי | מיכל ארקוסין, מנהלת שיווק ומשאבים | בלה פיינהולץ, מתאמת אמנים, קשרי חוץ והפקה | דותן טל, מנהל פעילות הנגנים | תמר אומנסקי, עוזרת מנכ"ל | רו"ח מנחם יצחק, חשב | לריסה דיינקו, מנהלת חשבונות | גלעד ישראלי, ספרן | מלכה נוסנבלט, מזכירת התזמורת | ליאל יעקובי, שירות לקוחות | פנינה חלילוב, שירות ומכירות | לאון סולובייצ'יק, מנהל במה | אנדריי בונדרב, איש הפקה

מיקי תוסיה-כהן, מנהלת "צליל ראשון" | גל אלתרוביץ', מנהל "צליל תיכון"

לוח אירועים