פתיחה
צילום: אסף אמברם

פתיחה

ירוחם שרובסקי, מנצח (ישראל)
דניאל אקטע, צ'לו (ישראל)

בתוכנית:
לברי: "הורה" מתוך "העמק"
אלגר: קונצ'רטו לצ'לו
צ'ייקובסקי: סימפוניה מס' 5

בית העם – היכל התרבות רחובות
יום שני    29.10.2018      בשעה   20:00

לוח אירועים